USG 22-24 tydzień – ocena anatomii płodu

« Wróć

Badanie w tym okresie ciąży służy ocenie położenia płodu,położenia łożyska,weryfikacji zagrożenia porodem przedwczesnym poprzez ocenę długości kanału szyjki macicy głowicą ednowaginalną, i co najważniejsze, wykryciu zaburzeń rozwoju płodu i ewentualnych wad. W trakcie badania  wykonywany jest także pomiar objętości płynu owodniowego. W celu oceny biometrii płodu wykonuje się pomiary :dwuciemieniowy, potyliczno-czołowy, obwodu głowy oraz brzuszka a także długości kości udowej, możliwa jest ocena masy płodu w tym okresie. Badanie to ocenia w sposób dokładny i systematyczny anatomię płodu za szczególnym naciskiem na ocenę anatomii serca oraz centralnego układu nerwowego. Badanie udokumentowane jest zdjęciami lub zapisem DVD. Możliwe jest także jednocześnie wykonanie badania 4D.